Laimei roku sniegt

Gads aiztek, aizsteigsies vēl simti,
Mēs nespējam tiem tālo ceļu liegt.
Bet katrs jaunais sveiks mūs silti
Ja spēsim paši laimei roku sniegt.

Pie tevis apstājas un sveic

Ar tevi dienas sarunājas,
darbs padarītais tevi teic.
kā dārgakmeņi gadi krājas,
Pie tevis apstājas un sveic.

Smaidi dzīves tumšos brīžos, Smaidi, ja tev skumīgs prāts, Smaidi saulītē, vai lietū, Smaids ir
Smaidi šodien! Šī diena ir tava! Skumjas un ilgas lai gaist, Smejies šodien, šī diena
Es zinu nāks diena, kad laime tev savas rokas pretī sniegs, kad tava seja smaidīs,
Lai laimes daudz, Lai bēdas steidzas garām, Lai sirds ik dienu Prieku atrast prot!
Tu šodien skaties gadu kalnā, Un diena tev tik gaiša šķiet. Mirdz tavos matos sudrabsalna,