labība

Apjāj mūsu tīrumiņus

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj mūsu tīrumiņus:
Izmin usnes, izmin zāles,
lai aug tīra labībiņa.

Līdzīgi Tosti & Apsveikumi