kompānija

Esam savākušies

Mēs esam savākušies,
lai iedzertu!
Tad iedzersim par to,
ka esam savākušies!

Līdzīgi Tosti & Apsveikumi